bezpłatne porównanie cen odpadów

WasteMaster – ekspert w dziedzinie skupu i utylizacji oferujący wszechstronne usługi odpadowe. Nasza firma łączy w kompleksowej ofercie wszystkie możliwe usługi odpadowe oraz ułatwia klientom prosty sposób do nich bez względu na miejsce ich znajdowania się w Polsce. Oferujemy pomoc w przetworzeniu odpadów takich jak utylizacja opon, odpady medyczne, bioodpady, elektrośmieci, odpady drewniane, niebezpieczne, recykling tonerów, papy plus dodatkowe, a także utylizacja dokumentów, niszczenie danych, skup surowców wtórnych, skup tworzyw sztucznych, złom kabli, kontenery na odpady budowlane oraz inne usługi. Zapewniamy nadzór nad całym procesem – od momentu zgłoszenia, przez ustalenie najkorzystniejszych warunków handlowych, po załadunek i transport. Jako część naszych usług weryfikujemy firmy recyklingowe pod względem posiadanych uprawnień oraz solidności finansowej, zapewniamy dogodny termin transportu, a także pomagamy w załatwieniu spraw w ewidencji odpadów BDO. Praca WasteMaster wspierają nie tylko zamknięty obieg odpadów, lecz także odpowiedzialny i odpowiedzialny recykling odpadów na szeroką skalę w całej Polsce. https://mamodpad.wastemaster.pl