Technologia Programmatic: Alternatywa dla standardowych form zakupu reklamy

Zależy Ci na zaoszczędzeniu czasu bądź maksymalnej personalizacji przekazów reklamowych? A może Twoim celem jest uzyskanie wysokiego współczynnika konwersji? To wszystko osiągniesz, dzięki kampanii programmatic

 

Z naszego artykułu dowiesz się, czym jest reklama programatyczna oraz poznasz profity tej formy promocji Twojego przedsiębiorstwa. Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę z obszaru technologii programmatic, kliknij w link –  https://adsright.pl/programmatic/ i przeczytaj więcej! 

Programmatic: Zacznijmy od początku 

Model reklamowy programmatic składa się z wielu procesów, wdrażanych w ramach praktyki reklamowej. Jego kampanie są złożone, przede wszystkim ze względu na fakt, że nie koncentrują się wyłącznie na udostępnianiu komunikatów promocyjnych, ale także na: 

  • właściwym doborze kreacji, z uwzględnieniem preferencji internautów, 
  • efektywnej korelacji stron transakcji – reklamodawców oraz dostawców powierzchni reklamowych wraz z negocjowanymi przez nich stawkami, 
  • kontroli i modyfikacji kampanii reklamowym pod kątem ustalonych zamiarów, 
  • realizacji płatności. 

 

Dane, na których opierają się reklamy programmatic pochodzą z plików cookies, za sprawą których można sprawdzić rodzaj aktywności podejmowanych przez internautów (zweryfikować, jakie produkty bądź usługi są chętnie przez nich wyszukiwane). To dodatkowo sprawia, że reklama programatyczna wyróżnia się wysokim stopniem personalizacji. 

 

Warto pamiętać o tym, że model programmatic bazuje na dwóch standardowych sposobach nabywania powierzchni reklamowej, jakimi są Real-Time Bidding (RTB) oraz Direct. Pierwszy z nich opiera się na systemie aukcji, drugi z kolei – na podstawie uprzednio określonej stawki pomiędzy reklamodawcą, a wydawcą. 

Potencjał reklamy programatycznej 

O tym, że wybór reklamy programatycznej jest dobrym pomysłem, świadczy jej częsty wybór przez reklamodawców. Wyróżniamy podstawowe profity, jakie możesz uzyskać za jej sprawą:

  • wzrost konwersji, 
  • zautomatyzowane i zoptymalizowane procesy marketingowe, 
  • efektywne zarządzanie danymi reklamowymi, 
  • konsekwentne wykorzystanie budżetu, 
  • większa pozycja na rynku konkurencyjnym, 
  • tworzenie środowiska korzystne dla algorytmu Friendly Index (zapewnienie przejrzystości w kontekście okresów rozliczeniowych, ekspozycji kampanii czy ochrony danych). 

 

Programmatic zapewnia dużą skuteczność, a jako jeden z czołowych czynników skłania coraz większą szerzę reklamodawców do korzystania z jego potencjału. 

Skuteczność technologii programmatic 

Efektywność kampanii programmatic kryje się pod pojęciem indywidualizacji przekazów reklamowych. Kampanie trafiają do wyodrębnionych adresatów, a to pozytywnie wpływa na całokształt wdrażanych, promocyjnych działań. 

 

Pamiętaj, im bardziej spersonalizowana oferta, tym większa szansa na osiągnięcie sukcesu przez Twoją firmę.